Klub Limousine ČSCHMS Kontakty

Plemeno Limousine
Úvodní stránka
Plemeno Limousine
Klub plemene Limousine
Klubové zápisy
Kalendář akcí
Fotogalerie
Členové klubu
Plemenné hodnoty
Burza zvířat
Databáze býků
Kontakty

ČSCHMS
Úvodní stránka
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP


Školení k hodnocení exteriéru u plemene limousine

02.02.2023,  Kamil Malát  

Chovatelé plemene limousine a pracovníci ČSCHMS se ve čtvrtek 2. února sešli na hospodářství Petra Šindlera v Částkovicích, aby se před nadcházejícími výběry býků účastnili odborného školení a "sladění oka" v rámci lineárního hodnocení a popisu zevnějšku. Hlavním smyslem praktické časti školení bylo sjednocení pohledu na limousinská zvířata včetně hodnocení končetin, které se od letošního roku stane rutinní součástí při výběrech býků do plemenitby.

Během teoretické části školení proběhla velice plodná debata a výměna zkušeností včetně pohledu Rady plemenné knihy ve vztahu k vyřazování a případně odročování býků se zvláštním důrazem ke končetinám (keloidy, výrazně prošláplá spěnka a jiné extrémy). Francouzský postoj končetin, pokud neomezuje býka v pohybu, naopak důvodem k vyřizování není. Překlubování není bráno jako zásadní problém, a pokud není extrémní, nemělo by rovněž vést k vyřazení. Výběry býků bude zjišťovat tříčlenná komise ve složení dva pracovníci svazu, které doplní proškolenný a RPK jmenovaný zástupce z řad chovatelů. U početnějších odchovů u chovatelů může mít výběrová komise rovněž více členů.

Velké poděkování za profesionálně připravenou akci patří Petrovi Šindlerovi s rodinou a všem jeho spolupracovníkům.

Hodnocení končetin

Počínaje prvním turnusem výběrů plemenných býků bude rovněž zavedeno do praxe rutinní sledování kvality končetin. Pilotně byly znaky sledovány již v průběhu celého letošního roku. Za tímto účelem byla vytvořena jednoduchá metodika hodnocení končetin, která se stává nedílnou součástí KUMP a doplňuje Metodiku hodnocení zevnějšku zvířat. Výsledky pro jednotlivé býky při výběru budou zveřejněny ve výběrovém protokolu a následně budou součástí www.db.cschms.cz a webKUMP.

V rámci popisu končetin se bude sledovat celkem 5 souhrnných znaků. Jedná se o postoj předních a zadních končetin, souhrnné ukazatele délka a úhel přední a zadní končetiny a zaúhlení pánevních končetin. Všechny sledované vlastnosti se popisují na škále od 1 do 9 bodů. Škála je upravena tak, aby postihovala biologické extrémy (hodnocené body 1 a 9) a stupně mezi nimi. Ne u každého plemene a vlastnosti je bodové hodnocení 5 ideálem, ale zpravidla to tak je.

Postoj předních končetin zepředu – hodnotí se při pohledu zepředu; zpravidla několikrát, aby se eliminoval nesprávný popis, který vychází z momentálního špatného postavení zvířete. Pokud nejsou obě končetiny shodné, popisuje se vždy horší končetina. Odchylky způsobené zraněním se neberou v potaz a taková končetina nemůže být považována za horší.

Délka a úhel spěnky přední končetiny – hodnotí se při pohledu zboku; jedná se o komplexní vlastnost, která zahrnuje 2 samostatné znaky. Pro popis musí dojít ke zvážení obou vlastností a jejich společnému bodovému hodnocení. Pokud nejsou obě končetiny shodné, popisuje se vždy horší končetina. Odchylky způsobené zraněním se neberou v potaz a taková končetina nemůže být považována za horší.

Postoj zadních končetin zezadu – hodnotí se při pohledu zezadu; zpravidla několikrát, aby se eliminoval nesprávný popis, který vychází z momentálního špatného postavení zvířete. Pokud nejsou obě končetiny shodné, popisuje se vždy horší končetina. Odchylky způsobené zraněním se neberou v potaz a taková končetina nemůže být považována za horší.

Zaúhlení zadních končetin - hodnotí se při pohledu zboku; pozorován je úhel hlezenního kloubu, celková motorika zvířat z ní vyplývající.

Délka a úhel spěnky zadní končetiny – hodnotí se při pohledu zboku; jedná se o komplexní vlastnost, která zahrnuje 2 samostatné znaky. Pro popis musí dojít ke zvážení obou vlastností a jejich společnému bodovému hodnocení. Pokud nejsou obě končetiny shodné, popisuje se vždy horší končetina. Odchylky způsobené zraněním se neberou v potaz a taková končetina nemůže být považována za horší.

Úplné znění metodiky pro hodnocení končetin a upravenou metodiku KUMP si můžete stáhnout na této stránce.
Informace obsažené na webu limousin.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu tuto podmínku přijímáte.
Obsah webu: © 1994, 2012 Klub chovatelů plemene Limousine. Aplikační a některé databázové vstupy: © 1991, 2012 Český svaz chovatelů masného skotu    Design & application: © 1999, 2012 Jan Čepelák, WA.cz