Klub Limousine ČSCHMS Kontakty

Plemeno Limousine
Úvodní stránka
Plemeno Limousine
Klub plemene Limousine
Klubové zápisy
Kalendář akcí
Fotogalerie
Členové klubu
Plemenné hodnoty
Burza zvířat
Databáze býků
Kontakty

ČSCHMS
Úvodní stránka
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP


Dvoudenní úspěšná Limousine Tour

10.04.2024,  Kamil Malát  

Chovatelé plemene limousine uspořádali ve dnech 9. – 10. dubna dvoudenní chovatelské setkání - Limousine Tour. Během něj na jednání klubu probrali aktuální chovatelská témata a ještě stihli navštívit tři chovy svých kolegů. Akce byla velice vydařená a věřím, že ji vysoce kladně hodnotili všichni zúčastnění. Na klubu zaznělo mnoho zajímavých informací jak z oblasti KUMP, tak ohledně exteriérových vad, nebo problematiky okolo BVD. Řešilo se také výstavnictví či se debatovala aktuální témata z jednání výboru a grémia.

Návštěvy chovů

Tour započala v okrese Rakovník v obci Pochvalov, kde hospodaří Farma Limousine s.r.o.. Její zástupci nejprve stručně představili aktivity firmy, které kromě chovu limousine a parthenaise zahrnují také rostlinnou výrobu s důrazem na chmelařství, aby posléze na farmě v Kalivodech (jedné z pěti) účastníkům ukázali jalovice, krávy s telaty v zimovišti a také býky v domácím odchovu. Z této chmelařství zaslíbené části republiky cesty pokračovaly do Krušných hor na rodinnou Farmu Kateřina Adolfa Loose, který v horských podmínkách 700 – 900 metrů nad mořem v obci Hora sv. Kateřiny hospodaří se svou manželkou a svými dětmi. Hospodář na úvod vysvětlil filozofii chovu spočívající v preferenci rámcových zvířat s dobrým osvalením a vynikající mléčností, aby následně ukázal a detailně charakterizoval všechna zvířata na obou hospodářstvích farmy. Odtud se účastníci přesunuli do oblasti nedaleko národního parku České Švýcarko, kde společně hospodaří Milan Kopsa a Eduard Němec. Vysoká kvalita představených zvířat na farmách v Ludvíkovicích a v Bynovci ukázala, že se oba pánové vhodně doplňují a díky tomu funguje jejich chov jako dobře namazaný stroj.

Všichni přítomní chovatelé se však shodli, že i přes vysoce nadprůměrné zootechnické výsledky je za současné situace velmi obtížené, skoro až nemožné dosahovat kladného hospodářského výsledku. To zásadně snižuje schopnosti investovat do dalšího rozvoje farem, což se v dlouhodobějším horizontu může silně negativně projevil na celém sektoru.

Fotky z Limousine Tour 2024

Jednání klubu

Na závěr dne při vynikajícím občerstvení proběhla v nedalekém v penzionu U lípy v Arnolticích neformální chovatelská debata. Ve stejných prostorách se druhý dne konalo vlastní jednání Klubu chovatelů plemene limousine. Kromě tří zajímavých prezentací, které jsou přílohou článku, chovatelé rozhodli například o přesném datu šampionátu LI v rámci Jihočeské beef show konané při příležitosti veletrhu země živitelka, který proběhne v pátek 23.8.2024. Jako sudí jsou přizváni francouzští odborníci, přesná jména budou známa v dohledné době.

Jak ukázal představený rozbor dat z kontroly užitkovosti, situace v chovu LI je jak z pohledu početnosti, tak dosažených výsledků (zejména hmotností), poslední roky víceméně stabilní. Využití inseminace v chovech zapojených do KUMP osciluje mezi 5,5 až 8,5 %. Průměrné prodejní ceny LI v aukcích od roku 2019 sice mírně rostou, s ohledem na úroveň inflace v posledních letech však reálně klesají. To se negativně projevuje v ekonomice sektoru. Pozitivní zprávou však je, že plemeno LI je z pohledu býků všech působících v přirozené plemenitbě v celé ČR (i mimo KUMP) nejoblíbenějším plemenem.

Poslední bodem programu bylo předání dárkového koše pracovníkovi svazu Karlovi Melgerovi, který nedávno oslavil významné životní jubileum.

Další detaily jsou součástí zápisu, který bude zde (pdf soubor).

Přiložený soubor:

Klub limousine.pdf, 4 MB
Prezentace z jednání Klubu chovatelů plemene limousine 10.4.2024

Informace obsažené na webu limousin.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu tuto podmínku přijímáte.
Obsah webu: © 1994, 2012 Klub chovatelů plemene Limousine. Aplikační a některé databázové vstupy: © 1991, 2012 Český svaz chovatelů masného skotu    Design & application: © 1999, 2012 Jan Čepelák, WA.cz